Thông báo / sự kiện

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển hợp đồng lao động năm 2023

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển hợp đồng lao động năm 2023

THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển hợp đồng lao động năm 2023  của Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia   Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-TTYQG ngày 28/12/2023 của Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia về việc công nhận kết quả tuyển dụng hợp đồng lao động…

Thông báo kết quả tuyển dụng kỳ xét tuyển hợp đồng lao động năm 2023

Thông báo kết quả tuyển dụng kỳ xét tuyển hợp đồng lao động năm 2023

THÔNG BÁO Kết quả tuyển dụng kỳ xét tuyển hợp đồng lao động năm 2023  của Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia  Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-TTYQG ngày 20/11/2023 của Giám đốc Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia về ban hành Kế hoạch tuyển dụng lao động hợp đồng năm…

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023

THÔNG BÁO Tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023 Căn cứ Quyết định số 2233/QĐ-BYT ngày 19/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia; Căn cứ Kế hoạch số 34/KH-TTYQG ngày 20/11/2023 của Trung tâm Thông…

Truyền hình trực tuyến: Chuyển đổi số y tế – Tất cả vì người bệnh

Truyền hình trực tuyến: Chuyển đổi số y tế – Tất cả vì người bệnh

Ngày 03/6/2020, Thủ tưởng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg về “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” xác định ngành y tế/chăm sóc sức khỏe là một trong những ngành được ưu tiên chuyển đổi số hàng đầu. Báo Sức khỏe &…