Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia ký kết hợp tác với Công ty cổ phần Hanel

Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia và Công ty cổ phần Hanel đã thỏa thuận hợp tác về việc tư vấn, triển khai các dịch vụ, giải pháp công nghệ về hạ tầng, an toàn thông tin, an ninh mạng ngành y tế. Phát biểu tại buổi ký kết, ông Đỗ Trường Duy,…