Thông báo về việc mời quan tâm xây dựng trục liên thông dữ liệu y tế

27/05/2024 - 11:03 AM | 1353 Lượt xem

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia xin thông báo về việc mời quan tãm xây dựng trục liên thông dữ liệu y tế trong đó, đặc biệt chú trọng việc xây dựng, phát triển các cơ sở dữ liệu y tế thuộc các lĩnh vực như: Khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần; Y tế dự phòng; Dược phẩm và Mỹ phẩm; Y, dược cổ truyền; Trang thiết bị và công trình y tế; An toàn thực phẩm; Dân số – sức khỏe sinh sản; Bảo hiểm y tế; Bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế; Đào tạo, nhân lực y tế;.…

Công văn đính kèm: Số 319/TTYQG-GPQLCL ngày 21/5/2024 về việc mời quan tâm xây dựng trục liên thông dữ liệu y tế

Phòng Tổ chức - Hành chính