Thông báo về việc mời gửi báo giá

21/05/2024 - 11:20 AM | 772 Lượt xem

Thực hiện hoạt động năm 2024, Trung tâm thông tin y tế Quốc gia đang tiến hành xác định giá trị cho gói thầu “Thuê dịch vụ vận hành, bảo trì Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Y tế”.

Để có căn cứ tham khảo xây dựng dự toán gói thầu trên, Trung tâm thông tin y tế Quốc gia trân trọng đề nghị Quý đơn vị có đủ năng lực kinh nghiệm về vận hành, bảo trì sửa lỗi đảm bảo duy trì hệ thống thông tin quan tâm gửi báo giá dịch vụ nêu trên về Trung tâm (Chi tiết nội dung và yêu cầu công việc tại công văn số 308/TTYQG-GPQLCL ngày 16/5/2024).

Công văn số 308/TTYQG-GPQLCL ngày 16/5/2024

 

Phòng Tổ chức - Hành chính