Thông báo tổ chức Lớp đào tạo, tập huấn “An toàn thông tin trong ngành Y tế”

10/07/2024 - 5:18 PM | 566 Lượt xem

THÔNG BÁO

Mời tham dự các lớp tập huấn về an toàn thông tin trong ngành Y tế năm 2024

của Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia

Thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-BYT ngày 29/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Phê duyệt 06 Chương trình tập huấn về an toàn thông tin trong ngành Y tế;

Căn cứ Kế hoạch số 36/KH-TTYQG của Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia về việc Triển khai 06 chương trình tập huấn về an toàn thông tin trong ngành Y tế;

Nhằm mục đích xây dựng nguồn nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp, đầy đủ kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc trong ngành Y tế đáp ứng Thông tư số 11/2015/TT-BTTTT ngày 5/5/2015 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp; Thông tư số 17/2021/TT-BTTTT ngày 30/11/2021 của Bộ Thông tin truyền thông ban hành về sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư số 11/2015/TT-BTTTT quy định chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin. Góp phần thúc đẩy triển khai thành công Chương trình chuyển đổi số Bộ Y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Bảo đảm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, nhận thức về ATTT.

Hiện nay, người dùng được xem là một trong những mắt xích yếu nhất dẫn đến nguy cơ mất an toàn thông tin. Một số nguyên nhân chính gây mất an toàn thông tin liên quan đến người dùng cụ thể như:

– Do sự chủ quan, thiếu nhận thức an toàn thông tin;

– Được tương tác, sử dụng các loại tài nguyên khác nhau của tổ chức;

– Thiếu các công cụ, lực lượng hỗ trợ phát hiện, ngăn chặn tấn công khi cần thiết.

Trong quá trình chuyển đổi số, việc triển khai công nghệ số trong các cơ quan, ngành và địa phương đang ngày càng mở rộng trên nhiều phương diện. Tuy nhiên, những thách thức về bảo mật và an toàn thông tin đang trở thành điều cấp thiết và đáng quan ngại. Các sự cố về mất an ninh và an toàn thông tin đã xảy ra, đòi hỏi sự quan tâm và các giải pháp thích hợp để bảo vệ các hoạt động và thông tin quan trọng của các tổ chức và cộng đồng. 

Xuất phát từ những yêu cầu cấp thiết như trên, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia tổ chức các lớp tập huấn an toàn thông tin cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, đơn vị trong ngành y tế có nhu cầu, cụ thể các lớp như sau:

I. Thông tin lớp:

1. Tên lớp tập huấn: 06 lớp tập huấn về an toàn thông tin trong ngành Y tế

1.1. Nhận thức về an toàn thông tin cho người dùng.

1.2. Đánh giá an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin ngành y tế.

1.3. Khôi phục dữ liệu.

1.4. Ứng phó sự cố an toàn thông tin.

1.5. Phân tích, bóc gỡ mã độc.

1.6. Giám sát an toàn hệ thống thông tin.

2. Hình thức học: trực tiếp.

3. Nội dung chương trình: đã được phê duyệt tại Quyết định số 1472/QĐ-BYT ngày 29/5/2024 kèm theo Công văn.

4. Giảng viên: chuyên gia về lĩnh vực an toàn thông tin.

5. Chứng nhận lớp tập huấn: giấy chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn.

6. Học phí:

6.1. Học phí các lớp tập huấn

Hình thức nộp học phí bằng chuyển khoản:

– Tên tài khoản: Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

– Số tài khoản: 01101016686868

– Ngân hàng: Hội sở Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

– Mã Ngân hàng: 01302001

– Nội dung chuyển: Tên Học viên – Số điện thoại – Mã lớp

6.2. Đơn vị cử học viên tham gia lớp tập huấn chịu trách nhiệm chi trả chi phí ăn, ở, đi lại của học viên theo quy định hiện hành.

 

DANH  SÁCH VÀ HỌC PHÍ CÁC LỚP TẬP HUẤN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN

(Kèm theo công văn số 440/TTYQG-HTKH ngày 05 tháng 7 năm 2024)

TT Tên lớp tập huấn Mã lớp  Số ngày đào tạo Số lượng học viên/1 lớp Học phí/1 học viên (VND)
1 Nhận thức về an toàn thông tin cho người dùng AW 01 50 – 100 700.000
2 Đánh giá an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin ngành Y tế PT 03 25 – 30 4.500.000
3 Khôi phục dữ liệu DR 03 20 – 25 5.500.000
4 Ứng phó sự cố an toàn thông tin IR 03 20 – 25 4.500.000
5 Phân tích, bóc gỡ mã độc MA 03 20 – 25 4.500.000
6 Giám sát an toàn hệ thống thông tin MS 03 20 – 25 4.500.000

II. Đăng ký tham dự các lớp tập huấn:

Quý cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia/tổ chức lớp tập huấn gửi Công văn kèm theo mẫu danh sách đăng ký tại Phụ lục 2 đính kèm công văn hoặc đăng ký tại website: Form đăng ký khóa học

 

BẢNG MẪU

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN

Đơn vị:…………………………………………..

STT Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Email
1
2
3
4
5

 

                                                                                                                                        Ngày…..tháng…..năm 2024

                                                                                                                                    Xác nhận của Lãnh đạo đơn vị

III. Thông tin liên hệ:

– Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

– Địa chỉ: Ngõ 135/1 Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

– Hotline: 19008255 (nhánh 3)

– Email: diepvu251@gmail.com

Trân trọng thông báo!

Xem quyết định số 212/QĐ-TTYQG tại đây.

                   TTYQG

Phòng Tổ chức - Hành chính