Thông báo kết quả tuyển dụng kỳ xét tuyển hợp đồng lao động năm 2023

29/12/2023 - 1:12 PM | 1047 Lượt xem

THÔNG BÁO

Kết quả tuyển dụng kỳ xét tuyển hợp đồng lao động năm 2023

 của Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

 Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-TTYQG ngày 20/11/2023 của Giám đốc Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia về ban hành Kế hoạch tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023;

Hội đồng tuyển dụng hợp đồng lao động của Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia xin thông báo kết quả xét tuyển hợp đồng lao động năm 2023 như sau:

– Tổ chức xét tuyển vòng 1 (Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm): Kết quả của vòng 1 có 11 thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2.

– Tổ chức xét tuyển vòng 2 (Kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của thí sinh dự tuyển bằng hình thức phỏng vấn): Kết quả phỏng vấn của từng thí sinh được thông báo theo danh sách kèm theo.

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia và đăng tải trên trang thông tin điện tử Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia.

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VÒNG 2

KỲ XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2023 CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN Y TẾ QUỐC GIA

(Kèm theo Thông báo số        /TB-HĐTD ngày 28 /12/2023 của Hội đồng tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2023)

STT Họ và tên

SBD

Năm sinh Trình độ chuyên môn Kết quả kiểm tra sát hạch Vị trí đăng ký dự tuyển Ghi chú
Nam Nữ Điểm phỏng vấn Điểm ưu tiên (nếu có) Tổng điểm
1 Lại Minh Anh 01   02/02/1998 Cử nhân luật 33,33 0 33,33 Chuyên viên về Pháp chế  
2 Phạm Tuấn Dũng 02 18/4/1985   Cử nhân luật 86,67 0 86,67 Chuyên viên về Pháp chế  
3 Vũ Quang Hồng Ngọc 03   28/12/1999 Cử nhân Kế toán 76,67 0 76,67 Chuyên viên về Hành chính-văn phòng  
4 Nguyễn Thanh Hương 04   08/11/1996 Thạc sĩ quản trị nhân lực 86,67 0 86,67 Chuyên viên Tổng hợp  
5 Trần Thị Minh Hà 05   19/6/1982 Cử nhân công nghệ thông tin 71,67 0 71,67 Công nghệ thông tin hạng III  
6 Phùng Ngọc Hoàng 06 17/4/1986   Kỹ sư công nghệ thông tin 84,33 0 84,33 Công nghệ thông tin hạng III  
7 Hoàng Mạnh Tuấn 07 28/9/1988   Kỹ sư công nghệ thông tin 62,33 0 62,33 Công nghệ thông tin hạng III  
8 Đỗ Hải Đăng 08 06/11/2001   Kỹ sư công nghệ thông tin 63,33 0 63,33 Công nghệ thông tin hạng III  
9 Tạ Thị Hà Chi 09   05/5/2000 Cử nhân Tài chính – Ngân hàng 91,67 0 91,67 Nghiên cứu viên  
10 Nguyễn Huy Hoàn 10 10/7/1983   Thạc sĩ, cử nhân y tế công cộng 88,33 0 88,33 Nghiên cứu viên  
11 Phạm Mai Quốc Hội 11 09/7/1999

Cử nhân Tài chính – Ngân hàng 25,67 0 25,67 Nghiên cứu viên  

Chi tiết xem tại đây

TTYQG