Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển hợp đồng lao động năm 2023

29/12/2023 - 3:27 PM | 2113 Lượt xem

THÔNG BÁO

Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển hợp đồng lao động năm 2023

 của Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

  Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-TTYQG ngày 28/12/2023 của Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia về việc công nhận kết quả tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2023 của Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia.

Hội đồng tuyển dụng hợp đồng lao động của Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia xin thông báo công nhận kết quả xét tuyển hợp đồng lao động năm 2023 như sau:

  1. Danh sách trúng tuyển: Theo danh sách đính kèm.
  2. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này, người trúng tuyển phải đến Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia để hoàn thiện Hồ sơ tuyển dụng để đối chiếu và Quyết định việc tuyển dụng theo quy định.

Hồ sơ bao gồm:

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

– Sơ yếu lí lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về các nội dung kê khai trong lý lịch.

– Giấy chứng nhận sức khỏe do đơn vị y tế cấp.

– Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

– Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của Trung tâm và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Hồ sơ hoàn thiện đề nghị nộp trực tiếp tại phòng Tổ chức – Hành chính trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ tuyển dụng của người trúng tuyển, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia sẽ ra Quyết định tuyển dụng và gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ mà thí sinh ghi trong Phiếu đăng ký dự tuyển.

Trường hợp người được tuyển dụng không đến nhận việc trong thời hạn quy định thì Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia hủy bỏ Quyết định tuyển dụng.

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia,  đăng tải trên trang thông tin điện tử Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia và gửi tới thí sinh theo địa chỉ mà thí sinh ghi trong Phiếu đăng ký dự tuyển.

Hội đồng tuyển dụng hợp đồng lao động của Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia trân trọng thông báo để ông (bà) biết và thực hiện theo đúng quy định./.


DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN

Kỳ tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2023 của Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

(Kèm theo Thông báo số        /TB-HĐTD ngày 29 /12/2023 của Hội đồng tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2023)

STT Họ và tên Năm sinh Trình độ chuyên môn Vị trí đăng ký

dự tuyển

Đơn vị làm việc
Nam Nữ
1 Phạm Tuấn Dũng 18/4/1985   Cử nhân luật Chuyên viên về Pháp chế Phòng Tổ chức – Hành chính
2 Vũ Quang Hồng Ngọc   28/12/1999 Cử nhân Kế toán Chuyên viên về Hành chính-văn phòng Phòng Tổ chức – Hành chính
3 Nguyễn Thanh Hương   08/11/1996 Thạc sĩ quản trị nhân lực Chuyên viên Tổng hợp Phòng Dịch vụ Chuyển đổi số y tế
4 Trần Thị Minh Hà   19/6/1982 Cử nhân công nghệ thông tin Công nghệ thông tin hạng III Văn phòng đại diện TT tại TP Hồ Chí Minh
5 Phùng Ngọc Hoàng 17/4/1986   Kỹ sư công nghệ thông tin Công nghệ thông tin hạng III Văn phòng đại diện TT tại TP Hồ Chí Minh
6 Hoàng Mạnh Tuấn 28/9/1988   Kỹ sư công nghệ thông tin Công nghệ thông tin hạng III Văn phòng đại diện TT tại TP Hồ Chí Minh
7 Đỗ Hải Đăng 06/11/2001   Kỹ sư công nghệ thông tin Công nghệ thông tin hạng III Phòng Hạ tầng và An toàn thông tin mạng
8 Tạ Thị Hà Chi   05/5/2000 Cử nhân Tài chính – Ngân hàng Nghiên cứu viên Phòng Dự án thông tin y tế
9 Nguyễn Huy Hoàn 10/7/1983   Thạc sĩ, cử nhân y tế công cộng Nghiên cứu viên Phòng Dự án thông tin y tế

Xem chi tiết tại đây

TTYQG