DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH CÔNG BỐ BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ

Danh sách đơn vị triển khai Bệnh án điện tử

STT Tên đơn vị Loại đơn vị Ngày ra quyết định File quyết định
1 Trung tâm Y tế huyện Yên Bình Trung tâm y tế 26/12/2023 570-QD-TTYT.pdf