Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách kinh tế Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

16/01/2024 - 6:27 PM | 2032 Lượt xem

Ngày 16/01/2024 tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm Phó giám đốc Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia. Đồng chí Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Y tế dự và trao quyết định tại buổi lễ.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn trao quyết định bổ nhiệm cho tân Phó giám đốc Trung tâm Thông Thông tin Y tế Quốc gia Đinh Hải Long

Tham dự buổi lễ có đại diện Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, các Vụ, Cục, Văn phòng thuộc Bộ Y tế, đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an), cùng toàn thể Đảng ủy viên, lãnh đạo, viên chức, người lao động Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia.

Theo đó, Căn cứ Nghị quyết của Ban cán sự đảng Bộ Y tế họp ngày 7/12/2023 về việc nhất trí bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc phụ trách kinh tế Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia; Xét đề nghị của Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia tờ trình 54/TTr- TTYQG ngày 13/11/2023 về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách kinh tế; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ- Bộ Y tế. Quyết định số 4598/QĐ-BYT ngày 21/12/2023 Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định bổ nhiệm ông Đinh Hải Long, Cử nhân kinh tế, Trưởng phòng Kế hoạch- Tài chính, Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia giữ chức Phó Giám đốc phụ trách kinh tế, Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia. Thời hạn 05 năm, kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thay mặt Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Y tế tôi xin chúc mừng cá nhân đồng chí Đinh Hải Long, chúc mừng Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia đã lựa chọn được người có năng lực để cùng tập thể Ban lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của Trung tâm thật hiệu quả trong thời gian tới.

Giám đốc Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia Đỗ Trường Duy phát biểu tại buổi lễ

Thứ trưởng đề nghị đồng chí Đinh Hải Long cùng tập thể lãnh đạo Trung tâm cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, Trung tâm cần bám sát chức năng, nhiệm vụ để thực hiện có hiệu quả công tác phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Y tế về các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số y tế và bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng của Bộ Y tế; xây dựng, vận hành khai thác cơ sở dữ liệu về y tế, nền tảng số y tế và các hệ thống thông tin quản lý ngành y tế.

Hai là, Tập trung hơn nữa cho việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động của Trung tâm. Cần xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức, người lao động đảm bảo đủ số lượng và hợp lý về cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động cả về năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức quản lý, trách nhiệm, đặc biệt là thu hút nhân lực công nghệ thông tin.

Ba là, Phân công nhiệm vụ rõ ràng, hợp lý, phân cấp mạnh. Bộ máy tổ chức của Trung tâm phải được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả thu gọn, giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả, đặc biệt các bộ phận gián tiếp, tăng số lượng cán bộ làm việc trực tiếp có chuyên môn cao.Tập trung mọi nguồn lực và thực hiện đồng bộ các giải pháp: phát triển nguồn nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nhất là hạ tầng máy chủ đảm bảo an toàn thông tin mạng, an ninh mạng.

Bốn là, Tập thể lãnh đạo Trung tâm cần thể hiện tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng đơn vị, củng cố và xây dựng niềm tin với viên chức, người lao động để xây dựng và thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển 5 năm 2021-2026 của Trung tâm.

Tôi luôn tin tưởng và hi vọng, bằng uy tín, năng lực và kinh nghiệm của đồng chí Đinh Hải Long và tập thể Ban lãnh đạo Trung tâm, cùng với với đội ngũ viên chức, người lao động có tinh thần trách nhiệm cao, đầy tâm huyết, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tôi cũng mong rằng, tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Trung tâm luôn đoàn kết một lòng, vượt qua những khó khăn trước mắt, đưa Trung tâm phát triển bền vững, khẳng định được vị thế của đơn vị đào tạo nhân lực y tế lớn trong cả nước.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đọc quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc

Nhận nhiệm vụ và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, tân Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia Đinh Hải Long phát biểu: “Tôi xin trân thành cảm ơn Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Y tế đã tin tưởng trao cho tôi vinh dự và trọng trách này. Tôi xin hứa sẽ dùng toàn bộ trách nhiệm, trình độ chuyên môn và lãnh đạo của mình để cùng với tập thể lãnh đạo Trung tâm từng bước xây dựng và phát triển Trung tâm ngày càng lớn mạnh, đáp ứng được nhiệm vụ thực hiện thành công chuyển đổi số ngành y tế đã được Lãnh đạo Bộ giao nhiêm vụ cho Trung tâm, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trong thời kỳ mới.

Tân Phó giám đốc Đinh Hải Long phát biểu và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Văn Thuấn

Tân Phó Giám đốc Đinh Hải Long cảm ơn Đảng ủy và Ban lãnh đạo Trung tâm, các đồng chí lãnh đạo các phòng cùng toàn thể cán bộ nhân viên của Trung tâm, đã tin tưởng ủng hộ giới thiệu tôi giữ chức vụ này. Sự tín nhiệm của các đồng chí là một trong những điều kiện chính giúp tôi nhận được quyết định quan trọng này. Cam kết thực hiện đầy đủ những nội quy, quy định của một người cán bộ của Trung tâm, phục tùng sự lãnh đạo của Đảng ủy và tập thể Lãnh đạo Trung tâm. Luôn phấn đấu và nhắc nhở bản thân phải trở thành tấm gương để cán bộ nhân viên noi theo. Bên cạnh đó, ngày càng nâng cao trình độ chuyên môn, không ngừng học hỏi, không vì chức vụ mà tự cao không tiếp nhận những ý kiến góp ý của cấp dưới.

Giám đốc Trung tâm Đỗ Trường Duy chúc mừng tâm Phó giám đốc Đinh Hải Long

Tại buổi lễ, Giám đốc Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia Đỗ Trường Duy phát biểu: “Tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên Trung tâm đã nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ và đã có những đóng góp quan trọng cho ngành Y tế trên lĩnh vực Công nghệ thông tin. Tuy mới đi vào hoạt động nhưng với tinh thần đoàn kết, vượt khó, sáng tạo, Trung tâm dần kiện toàn được cơ cấu tổ chức và thực hiện tốt các nhiệm vụ do lãnh đạo Bộ  Y tế giao”.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn tặng hoa cho tân Phó giám đốc Trung tâm Thông Thông tin Y tế Quốc gia Đinh Hải Long

Một số hình ảnh đại diện các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ Y Tế và Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên các phòng, Tạp chí thuộc/ trực thuộc Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia chúc mừng tân Phó giám đốc Đinh Hải Long

 

Duy Cường