Ký kết phối hợp phòng chống tội phạm công nghệ cao trong y tế

17/11/2023 - 10:52 AM | 760 Lượt xem

Ngày 16/11, tại trụ sở Bộ Y tế, Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia – Bộ Y tế và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05)– Bộ Công an ký kết phòng chống tội phạm công nghệ cao trong y tế. Ký kết này nhằm bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng, là yếu tố then chốt để chuyển đổi số thành công.

Đến dự có GS. TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; Đồng chí Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Phó Cục trưởng Cục Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an; Đồng chí Đỗ Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia, Bộ Y tế; Đồng chí Nguyễn Trường Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia. Cùng các đơn vị liên quan của Bộ Công an và Bộ Y tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết: “Chương trình hợp tác này sẽ góp phần chia sẻ, trao đổi thông tin về lỗ hổng bảo mật, các cuộc tấn công mạng hướng tới hệ thống thông tin ngành y tế; giúp Bộ Y tế nắm bắt, kịp thời xử lý thông tin xấu độc ảnh hưởng đến Bộ và các đơn vị thuộc và trực thuộc”.

(GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao phối hợp giữa Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia – Bộ Y tế và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05)– Bộ Công an).

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh nội dung hợp tác sẽ góp phần chia sẻ, trao đổi thông tin về lỗ hổng bảo mật, các cuộc tấn công mạng hướng tới hệ thống thông tin ngành y tế; giúp Bộ Y tế nắm bắt, kịp thời xử lý thông tin xấu độc ảnh hưởng đến Bộ và các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; Thực hiện giám sát từ xa, kiểm tra đánh giá an toàn thông tin cho các hệ thống và đánh giá công tác bảo đảm an toàn thông tin các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

(Ông Đỗ Trường Duy – Giám đốc Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia – Bộ Y tế và Thiếu tướng Lê Xuân Minh- Bộ Công an tại lễ ký kết phối hợp phòng chống tội phạm công nghệ cao trong y tế).

Để đạt được các mục tiêu này, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ cùng với Trung tâm y tế Quốc gia phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng của Cục A05 lên Kế hoạch, lộ trình triển khai chi tiết, cụ thể công việc và chuẩn bị các nguồn lực cần thiết thực hiện.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cho biết hoạt động sử dụng Internet gây mất an ninh trật tự liên quan đến lĩnh vực y tế thời gian qua diễn biến phức tạp, đòi hỏi phải tăng cường và thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao với Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, nhất là bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trên môi trường mạng.

Ông Đỗ Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia, Bộ Y tế nhấn mạnh: “Thời gian qua, Bộ Y tế cũng đã rất chú trọng quan tâm đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng như: Nghị quyết số 157/NĐ/BCSĐ về Chuyển đổi số y tế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 có quy định các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng; Đang dự thảo xây dựng Nghị định quy định quản lý dữ liệu y tế, Quyết định 5613/QĐ-BYT ngày 22/12/2023 về Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1928/QĐ-BYT ngày 21/4/2023 của Bộ Y tế về Ban hành kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.1; Quy chế bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng của Bộ Y tế; Kế hoạch ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2023-2025, Kiện toàn mạng lưới ứng cứu sự cố ngành Y tế”.

(Ông Đỗ Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia phát biểu tại buổi lễ ký kết).

Trung tâm Thông tin  Y tế Quốc gia và Cục A05 cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ thực hiện để công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực.

(Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cùng các đại biểu dự buổi lễ ký kết).

Một số nội dung trong chương trình hợp tác giữa hai bên gồm:

Một. Phối hợp triển khai tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong lĩnh vực y tế.

Hai. Truyền thông chủ động và xử lý tin giả, thông tin xấu độc, thông tin vi phạm pháp luật liên quan đến các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế và hoạt động của Bộ Y tế đăng tải trên không gian mạng.

Ba. Phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh mạng, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao liên quan đến lĩnh vực y tế.

Bốn. Tư vấn, xây dựng, phát triển các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin và an ninh mạng phục vụ hoạt động của Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế.

Năm. Hỗ trợ kiểm tra, đánh giá điều kiện an ninh mạng của các trang thiết bị, phần cứng, phần mềm, nền tảng số y tế của Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế.

Sáu. Triển khai áp dụng các chính sách, các giải pháp, trang thiết bị đảm bảo an ninh mạng; giám sát, phòng thủ cho hệ thống công nghệ thông tin của Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế.

Bảy. Thúc đẩy và triển khai các hoạt động về bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, an toàn dữ liệu tại Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế.

Tám. Phối hợp khảo sát, đánh giá nhu cầu và tổ chức, triển khai các lớp đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kiến thức về an ninh mạng cho cán bộ, nhân viên của Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia và của Bộ Y tế theo Quyết định số 49/QĐ-TTg, ngày 15/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Và thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu, thống nhất của hai bên.

Duy Cường