“Hội nghị tổng kết, đánh giá các hoạt động chuyển đổi số năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024″ của Bộ Y tế

08/04/2024 - 8:54 AM | 1329 Lượt xem

Ngày 10/4/2024, tại Hội trường tầng 3, nhà B, Bộ Y tế, Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia sẽ tổ chức “Hội nghị tổng kết, đánh giá các hoạt động chuyển đổi số năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024” của Bộ Y tế. Thành phần tham dự gồm một số Bộ, Ban ngành Trung ương và địa phương; Lãnh đạo Bộ Y tế; Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin các đơn vị thuộc trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội; Y tế các Bộ, ngành, các Đại sứ quán, các Hiệp hội, các Bệnh viện và Doanh nghiệp…

 

Thông điệp của Hội nghị:Kết nối- Chia sẻ- Đồng hành”, thể hiện vai trò quan trọng của Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia về việc kết nối giữa Trung ương và địa phương trong công tác chuyển đổi số y tế. Với các mục tiêu gia tăng lợi ích cho người dân trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế kịp thời. Cũng như  chia sẻ với cán bộ y tế hoạt động, cung cấp các dịch vụ y tế hiệu quả trên môi trường số. Trung tâm đồng hành cùng các nhà cung cấp dịch vụ y tế số, tạo môi trường cho các đơn vị cung cấp dịch vụ y tế cùng phát triển.

Tại hội nghị, Trung tâm giới thiệu Triển khai các Nền tảng số y tế: Nền tảng Hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa và Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử; đánh giá kết quả triển khai Nền tảng, ý nghĩa, thông điệp phát triển Nền tảng đến người dân, các cơ sở y tế và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ thông tin. Thực hiện Nghị quyết số 157-NQ/BCSĐ ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Ban cán sự đảng Bộ Y tế về chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Các nhiệm vụ về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng đáp ứng yêu cầu trong công tác chuyển đổi số y tế.

Các nhiệm vụ của Trung tâm do Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Y tế giao tại Đề án 06 và các Quyết định số 2491/QĐ-BYT ngày 13/6/2023 của Bộ Y tế về phê duyệt Đề án thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số của Bộ Y tế giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 3881/QĐ-BYT ngày 18/10/2023 của Bộ Y tế về phê duyệt danh mục nhiệm vụ đẩy mạnh chuyển đổi số y tế năm 2023 theo bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Giới thiệu dự thảo Kế hoạch xây dựng và cung cấp dữ liệu mở của Bộ Y tế giai đoạn 2024 – 2025. Đánh giá sơ kết kết quả thực hiện Nghị quyết số 157-NQ/BCSĐ ngày 03/02/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Y tế về chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thúc đẩy chuyển đổi số hoạt động khám, chữa bệnh và quản lý toàn diện sức khỏe nhân dân trên môi trường mạng thông qua các giải pháp kỹ thuật, hỗ trợ, hướng dẫn triển khai. Tăng cường truyền thông, kết nối trao đổi với các doanh nghiệp công nghệ số y tế, góp phần vào tăng trưởng kinh tế số của Quốc gia. Định hướng các cộng đồng doanh nghiệp phối hợp, hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số y tế có hiệu quả.

Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia thực hiện các nhiệm vụ như tái cấu trúc, chuyển đổi hạ tầng công nghệ thông tin thành hạ tầng số thống nhất, ổn định, linh hoạt, áp dụng công nghệ điện toán đám mây đáp ứng yêu cầu của việc triển khai các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu lớn của ngành. Xây dựng Trung tâm Dữ liệu y tế của Bộ Y tế hiện đại, có quy mô đảm bảo việc triển khai các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu và các hệ thống liên quan phục vụ công tác quản lý chỉ đạo điều hành của Bộ Y tế, đảm bảo phương án dự phòng đối với các dữ liệu quan trọng của ngành y tế; kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành y tế với trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư. Đẩy mạnh triển khai các nền tảng số y tế, trong đó tập trung thúc đẩy triển khai Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa; Nền tảng quản lý tiêm chủng; Nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử và Nền tảng quản lý trạm y tế xã.

Trung tâm cũng phát triển dữ liệu số quốc gia tạo nền tảng cho triển khai Chính phủ số, bảo đảm cung cấp dữ liệu số cho các dịch vụ công trực tuyến, chia sẻ dữ liệu thông suốt giữa các cơ quan nhà nước, cung cấp các bộ dữ liệu mở có chất lượng và giá trị khai thác cao theo quy định của pháp luật để triển khai Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.  Đồng thời, Trung tâm xây dựng và phê duyệt hồ sơ đề cấp đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin và thực hiện các phương án đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng theo quy định của pháp luật. Tạo lập kho dữ liệu số ngành y tế đáp ứng các yêu cầu về kết nối, chia sẻ tài nguyên thông tin và dữ liệu.

Bên cạnh đó, Trung tâm thực hiện các giải pháp, phương án kỹ thuật phát triển hạ tầng số y tế của địa phương; xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành (khám, chữa bệnh, y tế dự phòng, nhân lực, thiết bị y tế, dược) phù hợp định hướng phân cấp quản lý từ trung ương đến địa phương để phát triển và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, ứng dụng các công nghệ số để khai thác dữ liệu hiệu quả phục vụ chuyển đổi số y tế. Lấy người dân là làm trung tâm, lấy nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử là cốt lõi để tập trung số hóa dữ liệu sức khỏe của người dân trên cơ sở thúc đẩy triển khai bệnh án điện tử, hình ảnh số y khoa, các ứng dụng phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc và cung cấp, chia sẻ dữ liệu cho các nền tảng số y tế nhằm phục vụ công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế. Ngoài ra, triển khai các giải pháp đồng bộ, bao gồm cả thể chế, nhận thức, công nghệ để đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng cũng là một trong nhiều hoạt động của Trung tâm…

 

 

Duy Cường