GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế thăm gian hàng triển lãm Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia

01/11/2023 - 10:51 AM | 423 Lượt xem

Gian hàng triển lãm của Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia tham gia Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ y tế trong chăm sóc sức khoẻ: Giới thiệu và kết nối tiềm năng đổi mới sáng tạo do Bộ Y tế và Bộ Kế hoạch & Đầu tư phối hợp chủ trì trong khuôn khổ của Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023.

Đổi mới y tế sẽ giải quyết những thách thức và nhu cầu ngày càng tăng của hoạt động chăm sóc sức khoẻ, nó diễn ra trong tất cả các khâu từ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, dự phòng bệnh tật, khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất thuốc, vaccine, sinh phẩm và thiết bị y tế.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, đổi mới y tế liên quan đến việc phát triển và thực hiện các quy trình, sản phẩm, chương trình, chính sách hoặc hệ thống mới để cải thiện sức khỏe và công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế. Quá trình đổi mới được lặp đi lặp lại và có thể phát sinh những ý tưởng mới hoặc kết hợp các khái niệm hiện có.

Sự đổi mới có thể là các giải pháp công nghệ đột phá thúc đẩy nghiên cứu, phát triển khoa học để giải quyết nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và luôn biến động theo sự phát triển của xã hội và mô hình bệnh tật. Nhìn lại lịch sử, phần lớn sự tiến bộ trong y tế đã được thúc đẩy bởi sự đổi mới, sáng tạo trong từng hoạt động hằng ngày của đội ngũ y, bác sĩ và các nhà khoa học liên quan trong điều trị, dự phòng, nghiên cứu, thực hành…

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, hiện nay có năm khía cạnh tiên phong trong đổi mới sáng tạo lĩnh vực y tế. Trong đó Thứ trưởng nhấn mạnh nền tảng y học từ xa (telehealth). Những đổi mới về y học từ xa đã mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cho phép tư vấn từ xa với các nhà cung cấp dịch vụ cho vùng sâu, vùng xa, hải đảo, y tế cơ sở và trong các trường hợp thiên tai, dịch bệnh.

“Mục tiêu của Bộ Y tế trong thời gian tới là tiếp tục hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật, nghiên cứu, ban hành các chính sách tạo điều kiện thuận lợi hơn cho y tế từ xa, đặc biệt là triển khai các nền tảng số y tế, trong đó có Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa (VTelehealth)”- Thứ trưởng nói.

Hiện nay, Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia (Bộ Y tế) đang đẩy mạnh các nền tảng như hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa Vteleheath, hồ sơ sức khỏe điện tử, quản lý tiêm chủng và quản lý trạm y tế. Các ứng dụng này có thể dễ dàng tích hợp với các nền tảng của cơ sở y tế khác. Trong đó, ứng dụng Vtelehealth trong 9 tháng vận hành, ứng dụng đã thu hút hơn 1.000 bác sĩ của 76 cơ sở khám, chữa bệnh tham gia. Kết quả 11.300 phiên khám, tư vấn bệnh được thực hiện.

Trong ngày, Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia cũng đã ký kết hợp tác với các đơn vị, đối tác trong công cuộc chuyển đổi số. Đó là, Trường CĐ Y Dược Phú Thọ, Công ty Hanel, True HealthCare, Hilo Group, Orenda, BPO, Tổ chức UNDP Việt Nam.

Duy Cường