Quy trình thẩm định và trình phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; danh mục nội dung hoạt động, thuyết minh hoạt động và dự toán kinh phí; hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT/kế hoạch thuê dịch vụ CNTT và kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Số văn bản QT.KH-TC.02
Ngày ban hành Đang cập nhật...
Ngày hiệu lực Đang cập nhật...
Ngày hết hiệu lực Đang cập nhật...
Loại văn bản Quy trình
Cơ quan ban hành TTYQG
Người ký Giám đốc Đỗ Trường Duy
Trích yếu Quy trình thẩm định và trình phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; danh mục nội dung hoạt động, thuyết minh hoạt động và dự toán kinh phí; hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT/kế hoạch thuê dịch vụ CNTT và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Tài liệu đính kèm Quy-trinh-tham-dinh-va-phe-duyet-ke-hoach-nhiem-vu-chuyen-mon.pdf