“Đề án tổng thể phát triển hạ tầng và ứng dụng CNTT phục vụ chuyển đổi số y tế đến năm 2030”

23/04/2024 - 9:40 AM | 1322 Lượt xem

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến dự thảo “Đề án tổng thể phát triển hạ tầng và ứng dụng CNTT phục vụ chuyển đổi số y tế đến năm 2030” được diễn ra sáng ngày 22/4/2024. Tham dự hội nghị có đại diện Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia, các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, đại diện Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn phát biểu khai mạc

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xu hướng số hóa đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ tới tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, xã hội đến chính trị, quốc phòng, an ninh và môi trường, mang lại những lợi ích không thể phủ nhận trong mọi lĩnh vực. Quá trình chuyển đổi số y tế là một yêu cầu mang tính tất yếu đồng thời cũng đóng góp cho sự phát triển của ngành Y tế trong thời kỳ mới.

Báo cáo về tiến độ dự án, đại diện Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia nêu lên quan điểm xây dựng đề án với khái niệm về hạ tầng công nghệ thông tin là thành phần quan trọng của hạ tầng số và cũng là nền tàng quyết định sự thành công của quá trình chuyển đổi số. Hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin nền tảng bao gồm: hạ tầng phần cứng, hạ tầng dữ liệu và hệ thống công nghệ thông tin nền tảng. Dữ liệu là trung tâm của các hoạt động thuộc Đề án, được thu thập, tiếp nhận, lưu giữ, xử lý, quản lý sử dụng, khai thác để tạo ra giá trị mới trong quản lý nhà nước của Bộ Y tế và hoạt động của ngành Y tế. Hệ thống thông tin quản lý nền tảng vận hành trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu quản lý và đảm bảo dữ liệu” đúng, đủ, sạch, sống”. Nền tảng số y tế quốc gia là phương thức thay đổi hành vi hoạt động của ngành Y tế và người dân trên môi trường mạng Internet, vận hành trên cơ sở kết nối, tích hợp đa dạng hệ thống thông tin phục vụ các giao dịch điện tử trực tuyến và tạo ra các dịch vụ gia tăng lợi ích về sức khỏe cho người dân. Đề án sẽ tuân thủ khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam hướng tới chính phủ số, đảm bảo an toàn thông tin an ninh mạng.

Ông Trần Xuân Đà, Trưởng phòng Dự án Thông tin Y tế, Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia báo cáo tiến độ dự án

Bên cạnh những thuật lợi và kết quả đạt được, Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia nêu những khó khăn, thách thức liên quan đến kết nối liên thông, tích hợp giữa các hệ thống thông tin trong ngành Y tế và giữa ngành Y tế với các lĩnh vực khác để hình thành hệ sinh thái số, cung cấp dịch vụ y tế đa tiện ích cho người dân còn nhiều thách thức; việc đầu tư xây dựng hạ tầng CNTT, triển khai các ứng dụng và nền tảng số trong y tế đòi hỏi đầu tư lớn; một bộ phận người dân đặc biệt là vùng sâu vùng xa, người cao tuổi còn tâm lý e ngại khi tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế trên nền tảng số.

Đề án cũng đưa ra những nhóm giải pháp liên quan đến việc hoàn thiện thể chế, pháp lý, hạ tầng thông tin dữ liệu y tế, hạ tầng dữ liệu, hệ thông thông tin nền tảng và tổ chức quản lý vận hành, đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng.

Cơ quan soạn thảo cũng đề xuất lộ trình thực hiện cụ thể và đánh giá sơ bộ những tác động của Đề án. Trong năm 2024 sẽ trình Chính phủ phê duyệt đề án, năm 2025 trình Quốc hội đưa vào ngân sách 5 năm. Từ năm 2026 đến 2030 sẽ triển khai thực hiện các hạng mục thuộc Đề án.

Đề án tổng thể phát triển hạ tầng và ứng dụng CNTT phục vụ chuyển đổi số y tế đến năm 2030” sẽ tác động tích cực đến phát triển ngành Y tế, chiến lược, chính sách, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân ngày một tốt hơn, góp phần khắc phục tồn tại hạn chế hiện nay; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, thu hẹp khoảng cách giữa cấp quản lý, tăng cường tính minh bạch; nâng cao hiệu quả đầu tư, giảm chi phí hành chính, người dân được hưởng lợi. Bộ Y tế sẽ phối hợp với các Bộ, ngành và các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện đề án một cách hiệu quả, đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tham gia đóng góp ý kiến liên quan đến nhiều lĩnh vực của Đề án; những vấn đề về căn cứ pháp lý xây dựng đề án, việc hạ tầng công nghệ thông tin dùng chung để tận dụng tối đa nguồn lực và liên thông dữ liệu; đối với dữ liệu chuyên ngành của ngành Y tế, đại diện Cục chuyển đổi số Quốc gia cho rằng Bộ Y tế cần ban hành quy định về cơ sở dữ liệu chuyên ngành để làm cơ sở tạo lập nên nguồn dữ liệu chung.

Đối với các mục tiêu đặt ra trong giai đoạn đến năm 2025, các đại biểu cũng đề nghị Ban soạn thảo cần nghiên cứu, rà soát lại cho phù hợp. Các mục tiêu của đề án cần gắn với nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành Y tế đảm bảo tính thống nhất trong hoạt động chuyển đổi số của toàn ngành.  Cùng với đó phải dựa vào cấu trúc Chính phủ điện tử 3.0 làm nền tảng để xây dựng nền tảng cấu trúc chính phủ điện tử cho ngành Y tế.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn hoan nghênh Cục Khoa học công nghệ và đào tạo và Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia đã chuẩn bị tương đối đầy đủ nội dung Đề án; đề nghị hai đơn vị đầu mối tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đơn vị, chỉnh sửa theo đúng tinh thần Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Y tế; sau khi chỉnh sửa xong hai đơn vị tiếp tục lấy ý kiến của các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan; đề nghị Ban soạn thảo chỉnh sửa, hoàn thiện và trình Chính phủ phê duyệt trước ngày 15/5/2024./.

 

Duy Cường