Đào tạo Xem tất cả

Thông báo tổ chức Lớp đào tạo, tập huấn “An toàn thông tin trong ngành Y tế”

Thông báo tổ chức Lớp đào tạo, tập huấn “An toàn thông tin trong ngành Y tế”

THÔNG BÁO Mời tham dự các lớp tập huấn về an toàn thông tin trong ngành Y tế năm 2024 của Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia Thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-BYT ngày 29/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Phê duyệt 06 Chương trình tập huấn về an toàn…

Chuyển đổi số y tế Xem tất cả

Bộ Y tế đẩy mạnh phát triển hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số y tế đến năm 2030

Bộ Y tế đẩy mạnh phát triển hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số y tế đến năm 2030

Bộ trưởng Bộ Y tế đã giao Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia đầu mối, phối hợp với Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo xây dựng Đề án tổng thể phát triển hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số y tế đến năm 2030…

Thông báo / sự kiện Xem tất cả

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển hợp đồng lao động năm 2023

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển hợp đồng lao động năm 2023

THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển hợp đồng lao động năm 2023  của Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia   Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-TTYQG ngày 28/12/2023 của Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia về việc công nhận kết quả tuyển dụng hợp đồng lao động…

Thông báo kết quả tuyển dụng kỳ xét tuyển hợp đồng lao động năm 2023

Thông báo kết quả tuyển dụng kỳ xét tuyển hợp đồng lao động năm 2023

THÔNG BÁO Kết quả tuyển dụng kỳ xét tuyển hợp đồng lao động năm 2023  của Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia  Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-TTYQG ngày 20/11/2023 của Giám đốc Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia về ban hành Kế hoạch tuyển dụng lao động hợp đồng năm…

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023

THÔNG BÁO Tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023 Căn cứ Quyết định số 2233/QĐ-BYT ngày 19/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia; Căn cứ Kế hoạch số 34/KH-TTYQG ngày 20/11/2023 của Trung tâm Thông…

Truyền hình trực tuyến: Chuyển đổi số y tế – Tất cả vì người bệnh

Truyền hình trực tuyến: Chuyển đổi số y tế – Tất cả vì người bệnh

Ngày 03/6/2020, Thủ tưởng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg về “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” xác định ngành y tế/chăm sóc sức khỏe là một trong những ngành được ưu tiên chuyển đổi số hàng đầu. Báo Sức khỏe &…

Chuyển đổi số y tế Xem tất cả

Bộ Y tế đẩy mạnh phát triển hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số y tế đến năm 2030

Bộ Y tế đẩy mạnh phát triển hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số y tế đến năm 2030

Bộ trưởng Bộ Y tế đã giao Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia đầu mối, phối hợp với Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo xây dựng Đề án tổng thể phát triển hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số y tế đến năm 2030…

Tin hoạt động Xem tất cả

Bộ Y tế đẩy mạnh phát triển hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số y tế đến năm 2030

Bộ Y tế đẩy mạnh phát triển hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số y tế đến năm 2030

Bộ trưởng Bộ Y tế đã giao Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia đầu mối, phối hợp với Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo xây dựng Đề án tổng thể phát triển hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số y tế đến năm 2030…

Thông báo tổ chức Lớp đào tạo, tập huấn “An toàn thông tin trong ngành Y tế”

Thông báo tổ chức Lớp đào tạo, tập huấn “An toàn thông tin trong ngành Y tế”

THÔNG BÁO Mời tham dự các lớp tập huấn về an toàn thông tin trong ngành Y tế năm 2024 của Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia Thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-BYT ngày 29/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Phê duyệt 06 Chương trình tập huấn về an toàn…

Y tế số Việt Nam, tiềm năng hợp tác cho các doanh nghiệp Nhật Bản

Y tế số Việt Nam, tiềm năng hợp tác cho các doanh nghiệp Nhật Bản

Ngày 27/6/2024, Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia, Bộ Y tế Việt Nam phối hợp cùng Medical Excellent Japan (MEJ) và Công ty OmiJapan (Đơn vị thành viên của tập đoàn OmiGroup) tổ chức thành công hội thảo chuyên đề về toàn cảnh thị trường Y tế số Việt Nam. Sự kiện diễn…

Hệ thống thông tin bệnh viện mã nguồn mở

Hệ thống thông tin bệnh viện mã nguồn mở

Với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, đã góp phần thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế. Nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của các cơ sở khám, chữa bênh, các doanh nghiệp công nghệ thông tin đã tích cực nghiên…

Thông báo về việc mời quan tâm xây dựng trục liên thông dữ liệu y tế

Thông báo về việc mời quan tâm xây dựng trục liên thông dữ liệu y tế

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia xin thông báo về việc mời quan tãm xây dựng trục liên…

Giao hữu bóng đá nam hướng tới mục tiêu chuyển đổi số

Giao hữu bóng đá nam hướng tới mục tiêu chuyển đổi số

          Sáng ngày 25 tháng 05 năm 2024 giải bóng đá giao hữu nam giữa các đội bóng thuộc Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia, Bệnh viện Bưu điện, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05-Bộ Công an) đã…

Tin sự kiện Xem tất cả

Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia ký kết hợp tác với Công ty cổ phần Hanel

Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia ký kết hợp tác với Công ty cổ phần Hanel

Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia và Công ty cổ phần Hanel đã thỏa thuận hợp tác về việc tư vấn, triển khai các dịch vụ, giải pháp công nghệ về hạ tầng, an toàn thông tin, an ninh mạng ngành y tế. Phát biểu tại buổi ký kết, ông Đỗ Trường Duy,…